pozwala na szybkie i proste poznanie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK).

Przeglądarka zawiera Sektorowe Ramy Kwalifikacji, które zostały oficjalnie włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (sport, turystyka, budownictwo, usługi rozwojowe, handel).

Wybierz ramy kwalifikacji do porównania. Po wciśnięciu przycisku "Porównaj" zostaniesz przekierowany do tabeli z wynikami.
porównaj z
Zacznij wpisywać, by przefiltrować wyniki.